1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

نگاهی به دنیای پر رمز و راز نوسان سازها

نویز

همه چیز درباره دیود